Blog

Lees onze artikelen

Froon Helmonds wordt Quest Advocaten

Amsterdam, februari 2017 Beste relatie, Met veel plezier  delen wij u mede dat wij op 6 maart 2017  gaan verhuizen van de binnenstad naar de rand van Amsterdam. We verhuizen naar een modern pand op het toegankelijke, nautische IJburg. Voor onze relaties en medewerkers betekent dit een uitstekende bereikbaarheid, naast de Ring A10, goede parkeermogelijkheden

Nieuwe ontwikkelingen inzake vechtscheidingen!

Bij 1 op de 5 echtscheidingen in Nederland lopen de conflicten hoog op. In al deze zaken zijn de kinderen uiteindelijk met name de dupe. Rechters zullen zich intensiever gaan bezighouden met deze vechtscheidingen en gaan proberen om deze zaken in een korter tijdsbestek af te handelen. Dat zal dan hopelijk tot gevolg hebben dat

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden problematiek Bij geschillen tussen partijen over contractuele verplichtingen moet er met enige regelmaat eerst worden gekeken naar de algemene voorwaarden van een van die partijen. Omdat deze algemene voorwaarden nogal eens van invloed zijn op de uitkomst van de discussie, is het relevant of de gebruiker van de algemene voorwaarden daadwerkelijk een beroep

Wie is uw contractspartij?

Wanneer er iets fout gaat bij het nakomen van een overeenkomst (er wordt bijvoorbeeld niet tijdig geleverd, de verkeerde producten worden geleverd of er wordt in het geheel niet geleverd), dan blijkt vaak dat de afspraken tussen de partijen niet goed zijn vastgelegd. Dit kan zelfs zo ver gaan dat partijen achteraf zelfs van mening

Vertraging vlucht

Recent was weer eens in het nieuws dat mensen een hoop geld laten liggen, omdat zij niet op de hoogte zijn van bestaande regelgeving. In dit geval ging het om Europese regelgeving (de EU biedt de burgers ook zeker voordelen!), waarbij passagiers recht hebben op een vergoeding, wanneer hun vlucht drie uur of langer vertraging

Ontbinding overeenkomst

Ontbinding huurovereenkomst vanwege hennepkwekerij Ook als advocaat kijk je soms met bijzondere tevredenheid terug op een uitspraak, waarbij je zelf betrokken bent geweest. Vaak is dat dan niet alleen vanwege de juridische argumentatie, die de rechters hebben gevolgd, maar ook vanwege je klanten, voor wie je bijvoorbeeld de vergaande gevolgen van de vordering wilt voorkomen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Uitgangspunt bij het handelen van een bestuurder namens een rechtspersoon is dat slechts die rechtspersoon aansprakelijk is voor de rechtsgevolgen van dat handelen. Maar zoals bij de meeste uitgangspunten bestaat daar een belangrijke uitzondering op, waarbij ik in dit blog doel op de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap. Bij deze bestuurdersaansprakelijkheid wordt

Opzeggen (duur)overeenkomst

Onlangs werd mij gevraagd of de relatie, waarbij mijn cliënte al jarenlang producten inkocht bij haar leverancier, zonder meer kon worden beëindigd. In mijn advies aan de cliënte is onder meer het volgende aan bod gekomen. Juridisch gezien is hier sprake van een duurovereenkomst, meer specifiek een distributieovereenkomst. Duurovereenkomsten zijn namelijk overeenkomsten waarbij partijen zich