Contractenrecht

U bent hier::Home/Contractenrecht

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden problematiek Bij geschillen tussen partijen over contractuele verplichtingen moet er met enige regelmaat eerst worden gekeken naar de algemene voorwaarden van een van die partijen. Omdat deze algemene voorwaarden nogal eens van invloed zijn op de uitkomst van de discussie, is het relevant of de gebruiker van de algemene voorwaarden daadwerkelijk een beroep

Wie is uw contractspartij?

Wanneer er iets fout gaat bij het nakomen van een overeenkomst (er wordt bijvoorbeeld niet tijdig geleverd, de verkeerde producten worden geleverd of er wordt in het geheel niet geleverd), dan blijkt vaak dat de afspraken tussen de partijen niet goed zijn vastgelegd. Dit kan zelfs zo ver gaan dat partijen achteraf zelfs van mening

Vertraging vlucht

Recent was weer eens in het nieuws dat mensen een hoop geld laten liggen, omdat zij niet op de hoogte zijn van bestaande regelgeving. In dit geval ging het om Europese regelgeving (de EU biedt de burgers ook zeker voordelen!), waarbij passagiers recht hebben op een vergoeding, wanneer hun vlucht drie uur of langer vertraging

Opzeggen (duur)overeenkomst

Onlangs werd mij gevraagd of de relatie, waarbij mijn cliënte al jarenlang producten inkocht bij haar leverancier, zonder meer kon worden beëindigd. In mijn advies aan de cliënte is onder meer het volgende aan bod gekomen. Juridisch gezien is hier sprake van een duurovereenkomst, meer specifiek een distributieovereenkomst. Duurovereenkomsten zijn namelijk overeenkomsten waarbij partijen zich