Wie is uw contractspartij?

U bent hier::Home/Wie is uw contractspartij?

Wie is uw contractspartij?

Wanneer er iets fout gaat bij het nakomen van een overeenkomst (er wordt bijvoorbeeld niet tijdig geleverd, de verkeerde producten worden geleverd of er wordt in het geheel niet geleverd), dan blijkt vaak dat de afspraken tussen de partijen niet goed zijn vastgelegd. Dit kan zelfs zo ver gaan dat partijen achteraf zelfs van mening verschillen over de vraag wie de contractspartij is. Nu is het te kort door de bocht om alleen maar te adviseren dat het verstandig is om in de toekomst goed vast te leggen met wie u zaken doet. De praktijk is immers veel complexer dan dat. Dit artikel ziet dan ook op de wijze waarop moet worden beoordeeld wie de contractspartij is.

Uitleg van de overeenkomst

Veel geschillen tussen contractspartijen moeten worden beantwoord aan de hand van de uitleg van de overeenkomst. In het Nederlandse rechtssysteem is daarvoor de zogenaamde ‘Haviltex-maatstaf’ ontwikkeld. Hieruit volgt dat niet zo zeer de taalkundige betekenis van de bepalingen doorslaggevend is, maar beslissend is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij ten aanzien van deze bepalingen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Ook bij de vraag wie de contractspartijen zijn, dient het antwoord aan de hand van de “Haviltex-maatstaf” te worden gegeven.

Feiten en omstandigheden

Op 24 mei 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het kader van verrichte werkzaamheden een arrest gewezen, waarin deze beoordeling aan bod kwam. Als belangrijke argumenten om de gedaagde partij als opdrachtgever aan te merken, heeft het Gerechtshof naar voren gebracht dat:

  • de gedaagde bij de bespreking over de werkzaamheden en kosten daarvan aanwezig was;
  • de gedaagde bij het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig was en
  • de woning waaraan de werkzaamheden werd uitgevoerd eigendom van de gedaagde was.

Dat de gedaagde voor het uitvoeren van de werkzaamheden voorbehouden zou hebben gemaakt, was voor het Gerechtshof onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Het had namelijk op de weg van de gedaagde partij gelegen om in te grijpen op het moment dat de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Factuur op verkeerde naam

Ter illustratie hoe deze beoordeling kan uitpakken is ook het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 2 februari 2016 interessant. Aan de hand van vergelijkbare overwegingen (de gedaagde partij was bekend met de werkzaamheden en had ook belang bij de werkzaamheden) werd geoordeeld dat de gedaagde partij als opdrachtgever diende te worden aangemerkt. Daar deed zelfs niet aan af dat de facturen door de opdrachtnemer aan een andere partij waren gezonden, noch het feit dat de facturen gedeeltelijk door een andere partij waren betaald.

Juiste contractspartij

De vraag wie de contractspartij is laat zich dan ook niet eenvoudig te beantwoorden. De beoordeling daarvan hangt af van hetgeen partijen redelijkerwijs uit de gemaakte afspraken hebben mogen begrijpen en over en weer redelijkerwijs van elkaar hebben mogen verwachten. Dit wordt uiteindelijk ingekleurd door hetgeen zich heeft afgespeeld tussen partijen, zodat de feiten en omstandigheden van het specifieke geval uiteindelijk doorslaggevend zijn.

 

About the Author:

Yuri Benjamins (1979) heeft als advocaat bij ons kantoor een algemene praktijk. Zijn werkstijl kan worden omschreven als volhardend, analytisch en invoelend.