Arbeidsrecht

Meer informatie over arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen u en uw werkgever. Vaak wordt daarbij alleen gedacht aan ontslag. Alhoewel het ontslagrecht een belangrijk onderdeel uitmaakt van het arbeidsrecht – denkt u aan het ontslag op staande voet, ontslag wegens ziekte, ontslag wegens reorganisatie, ontslag wegens disfunctioneren of ongeschiktheid – regelt het arbeidsrecht veel meer dan dat.

Zo zijn de regels omtrent vakantie, vakantiedagen, verlof, ziekte, loon, pensioen, vergoedingen en arbeidsongeschiktheid allemaal opgenomen in boek 10 van het burgerlijk wetboek. Die regels zijn complex en houden onderling verband, zodat u er goed aan doet om, indien u een probleem of geschil heeft met uw werkgever een specialist op het gebied van het arbeidsrecht te raadplegen voor advies of bijstand.
Die bijstand heeft u nodig indien uw werkgever toestemming voor opzegging aanvraagt bij het UWV werkbedrijf of indien uw werkgever om ontbinding verzoekt bij de kantonrechter.
Tot het arbeidsrecht behoren ook vragen en geschillen op het gebied van beroepsziekten en aansprakelijkheid van uw werkgever voor ongevallen of ziekte.

Kortom: het arbeidsrecht is veelomvattend en complex. Zoekt u daarom tijdig contact met een specialist. Froon Helmonds Advocaten heeft arbeidsrecht specialisten in huis die u met betrekking tot alle bovengenoemde vragen en geschillen kunnen adviseren en bijstaan.

Veel gestelde vragen

Ontslag op staande voet is in bepaalde omstandigheden mogelijk. Deze omstandigheden zijn echter beperkt en komen derhalve niet snel voor. Indien u geconfronteerd wordt met een situatie waarin ontslag op staande voet speelt, is het raadzaam om direct contact met ons op te nemen.

Advocaten arbeidsrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht