Ambtenarenrecht

Meer informatie over ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de rechtsverhouding (de aanstelling) tussen u en uw overheidswerkgever. Dat kan zijn het rijk, de provincie, gemeente, politie ed. Vaak wordt daarbij alleen gedacht aan ontslag, bijvoorbeeld strafontslag. Alhoewel het ontslag een belangrijk onderdeel uitmaakt van het ambtenarenrecht – denkt u aan stafontslag, ontslag / beëindiging van uw aanstelling wegens ziekte, wegens reorganisatie, ontslag / beëindiging aanstelling wegens disfunctioneren of ongeschiktheid – regelt het ambtenarenrecht veel meer dan dat.
Zo zijn de regels omtrent vakantie, vakantiedagen, verlof, ziekte, bezoldiging, periodieke verhogingen, functiewaardering, functie-onderhoud, plaatsing, schorsing, pensioen, vergoedingen en arbeidsongeschiktheid allemaal opgenomen in verschillende rechtspositionele besluiten. Die regels zijn complex en houden onderling verband, zodat u er goed aan doet om, indien u een probleem of geschil heeft met uw werkgever een specialist op het gebied van het ambtenarenrecht te raadplegen voor advies of bijstand.

Die bijstand heeft u nodig indien u het niet eens bent met een besluit van uw werkgever. U kunt bijvoorbeeld een bezwaarschrift indienen en indien nodig in beroep gaan bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep.
Tot het ambtenarenrecht behoren ook vragen en geschillen op het gebied van beroepsziekten en aansprakelijkheid van uw werkgever voor ongevallen of ziekte.
Kortom: het ambtenarenrecht is veelomvattend en complex. Zoekt u daarom tijdig – vaak heeft u slechts 6 weken de tijd om in bezwaar of beroep te gaan – contact met een specialist. Froon Helmonds Advocaten heeft ambtenarenrecht specialisten in huis die u met betrekking tot alle bovengenoemde vragen en geschillen kunnen adviseren en bijstaan.

Veel gestelde vragen

Advocaten ambtenarenrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht