Contractenrecht

Meer informatie over contractenrecht

Contractenrecht

Ons ontbijt hebben we doorgaans ter beschikking gekregen door middel van een (consumenten)koopovereenkomst, vervolgens laten we ons vervoeren op grond van een vervoersovereenkomst, of maken we gebruik van een vervoermiddel waarbij een verzekeringsovereenkomst is afgesloten, om uiteindelijk aan het werk te gaan op grond van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Op deze wijze komen veel mensen al voor de eerste koffiepauze in aanraking met een aantal zeer belangrijke overeenkomsten.

Verbintenissen ontstaan op grond van de wet (bijvoorbeeld in het kader van onrechtmatig handelen) of uit hoofde van een contract (hoewel de overeenkomst ook een wettelijke bron van de verbintenis). Wanneer we ons beperken tot het contractenrecht geldt nog altijd dat we veelvuldig worden geconfronteerd worden met het contractenrecht.

Vaak hebben we ook niet door dat er overeenkomsten tot stand zijn gekomen, omdat in veel gevallen wilsovereenstemming voldoende is en de overeenkomst dus niet schriftelijk behoeft te zijn vastgelegd. Uiteraard zijn daarop wel uitzonderingen, waarvan de meest bekende de koop van een woning door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Pas wanneer er iets anders verloopt, dan door een of meer van de partijen verwacht, wordt er vaak teruggekeken naar wat partijen eigenlijk hebben afgesproken. Met name bij de meer uitgebreide contracten kan dit zeer gecompliceerd zijn, omdat in het Nederlandse rechtssysteem bij de uitleg van een contract niet alleen naar de letterlijke bewoordingen van het contract moet worden gekeken, maar ook naar de bedoeling van partijen en naar hetgeen zij redelijkerwijs over en weer van elkaar mochten verwachten. Het moge voor zich spreken dat dit achteraf tot de nodige discussies tussen partijen kan leiden.

Niet alleen achteraf, maar ook al bij het aangaan van overeenkomsten kan het inwinnen van juridisch advies van grote waarde zijn. In het bijzonder wanneer er gespecialiseerde kennis van het betreffende type contract wordt gevraagd. Zo zijn op agentuurovereenkomsten heel andere specifieke wettelijke bepalingen van toepassing, dan op huurovereenkomst, maar kunnen beiden contracten niet los worden gezien van de algemene wettelijke bepalingen geldende voor verbintenissen in het algemeen.

Froon Helmonds Advocaten beschikt over de nodige kennis en ervaring met betrekking tot een breed scala van verschillende contracten. Wanneer u tegen een bepaalde rechtsvraag aanloopt, schroom dan niet om contact op te nemen, zodat wij u snel en gemakkelijk kunnen voorzien van een juridisch antwoord.

Veel gestelde vragen

Advocaten contractenrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht