Familierecht

Meer informatie over familierecht

Familierecht

Het personen- en familierecht is dat onderdeel van het recht dat zich bezighoudt met afstamming en verwantschap, geboorte, overlijden en huwelijk, gezag, huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen en echtscheiding, kinderalimentatie en partneralimentatie en andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en de rechten en bevoegdheden van personen.

Het Personen- en familierecht is in Nederland opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook zijn veel regels te vinden in Internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.
Verder wordt het recht ook ontwikkeld via de rechtspraak op dit gebied.

De afgelopen jaren zijn er vele wijzigen op dit rechtsgebied geweest. Laat u dus goed adviseren en ken uw rechten.
Froon Helmonds Advocaten
Wij hebben 30 jaar ervaring op onderstaande gebieden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?
• Echtscheiding
• Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed
• Beëindiging geregistreerd partnerschap
• Beëindiging samenleving
• Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
• Afwikkeling of wijziging huwelijkse voorwaarden
• Verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding of einde samenwoning
• Levensonderhoud
• Vaststellen of wijzigen kinderalimentatie
• Vaststellen of wijzigen partneralimentatie
• Bijstandsverhaal
• Opstellen ouderschapsplan en problemen bij het ouderlijk gezag
• Omgangsrecht, informatie- en consultatierecht
• Vaststellen zorgregeling kinderen
• Co-ouderschap
• Gezags voorzieningen en omgangsregelingen
• Vaststelling en ontkenning vaderschap
• Naamswijziging, zowel de voornaam als de achternaam
• Second opinion
• Collaborative divorce
• Verdeling huwelijksgemeenschap

Kies voor betrouwbaar en goed juridisch advies. Juist in tijden van emotionele stress is het belangrijk dat er goed naar u geluisterd wordt en dat uw situatie duidelijk en overzichtelijk wordt . Daar staan wij voor! Wij streven naar heldere oplossingen, indien nodig via een procedure bij de rechtbank.

Veel gestelde vragen

Advocaten familierecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht