Mediation

Meer informatie over mediation

Mediation

Steeds vaker vinden conflicten hun oplossing langs de weg van ‘mediation’. Mediation leidt vaak sneller en aanzienlijk goedkoper tot bevredigender oplossingen dan procedures bij de rechter.

Bij een goed verlopende mediation zijn er alleen maar winnaars en geen verliezers.

Mediation is – kort gezegd – het begeleiden van partijen naar een oplossing van conflicten (of voorkomen van dreigende conflicten) door een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Het betreft de oplossing voor allerhande conflicten. Ook in kwesties waar voorheen partijen, die niet in staat waren hun conflict zelf op te lossen, zich  (meestal via advocaten) alleen maar tot de rechter konden wenden. De rechter kon dan niet anders dan op basis van rechtsregels de éne partij in het gelijk stellen en de nadere in het ongelijk. Aldus wordt vaak het werkelijke conflict niet opgelost maar juist vergroot.

De mediator doet, anders dan een rechter, geen uitspraken; dat doen alleen de partijen zelf. De mediator begeleidt de partijen op een zodanige professionele wijze dat zij zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen van hun conflict kunnen komen. Het mediationproces is omgeven met waarborgen (zoals geheimhoudingsafspraken) waardoor partijen makkelijker weer met elkaar kunnen communiceren. Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing (meestal uiteindelijk vastgelegd in een zgn. Vaststellingsovereenkomst) is duurzaam en bevredigend voor alle partijen (win-win situatie).

Veel gestelde vragen

De kosten van mediation zijn doorgaans aanzienlijk lager dan van rechtsbijstand. Het uurtarief bedraagt vaak een derde tot de helft van het tarief van een advocaat. De kosten worden immers in beginsel door partijen gedeeld.

Mediators

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht