Onroerend goedrecht

Meer informatie over onroerend goedrecht

Onroerend goedrecht

In de “volksmond” spreken we nog steeds over onroerend goedrecht, maar de juiste benaming is onroerend zakenrecht.
Daaronder valt nog het nodige, waarbij de hoofdmoot natuurlijk is, alles wat betrekking heeft op de koop en verkoop van onroerende zaken.

Ook alles wat betrekking heeft op erfdienstbaarheden waarbij een partij een gebruiksrecht heeft verkregen ten laste van een andere partij die op zijn of haar grond een erfdienstbaarheid heeft moeten vestigen.
Zo’n erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, het zgn. dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het zgn. heersende erf, is bezwaard.

Vanzelfsprekend dienen al deze zaken notarieel worden vastgelegd en ingeschreven in het kadaster.
Dat geschiedt ook met zogenaamde kettingbedingen waarbij een bepaalde clausule in een leveringsakte neerkomende op een verplichting die rust op de eigenaar van zo’n onroerende zaak, moet worden opgelegd en weergegeven in aktes voor opvolgende eigenaren.

Niet onvermeld dient te blijven de veel voorkomende situatie van appartementsrechten, zakelijke rechten, met veel verwikkelingen die weergegeven zijn in boek 5 BW titel 9.

Last but not least is er de situatie van verwikkelingen rondom erfpachtzaken.

Veel gestelde vragen

Advocaten onroerend goedrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht