Strafrecht

Meer informatie over strafrecht

Strafrecht

Indien de overheid het vermoeden heeft dat u –of uw onderneming- een strafbaar feit heeft begaan  dan komt u in aanraking met het strafrecht en kan het Openbaar Ministerie (OM) u strafrechtelijk gaan vervolgen. Een strafbaar feit kan een overtreding zijn maar ook een misdrijf. Overtredingen zijn bijvoorbeeld verkeersovertredingen of overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Misdrijven zijn onder andere levensdelicten (moord en doodslag), geweldsdelicten (overval, mishandeling), zedendelicten (verkrachting, aanranding en ontucht), Opiumwetdelicten (vervaardigen en importeren van soft/harddrugs) en vermogensdelicten (oplichting, afpersing, diefstal).

Wordt u verdacht van het plegen van een overtreding of een misdrijf –van welke aard dan ook- dan kunt u contact opnemen met Froon Helmonds Advocaten voor het verkrijgen van adequate rechtsbijstand. Zodra u ook maar enigszins het idee heeft dat u als verdachte wordt beschouwd dan is het zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons te leggen voor verdere bijstand en het in onderling overleg bepalen van de verdedigingsstrategie.

Wacht u vooral niet op een dagvaarding en ga zeker niet onvoorbereid het Politie-verhoor in. Een goede voorbereiding is het halve werk en geeft u meer zekerheid in een doorgaans toch zeer onzekere situatie.

Heeft u desondanks toch al een verklaring bij de Politie afgelegd en nadien bijvoorbeeld een dagvaarding, een strafbeschikking of een uitnodiging voor een zogenaamde “TOM-Zitting” ontvangen dan raden wij u ook aan om zo spoedig als mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen dan gelijk de dossierstukken opvragen en na bestudering daarvan met u in overleg gaan over welke stappen verder te zetten. Wij kunnen u dan adviseren en wijzen op welke gevolgen één en ander voor u kan hebben. Mensen vergeten nog wel eens dat het accepteren van een bepaalde afdoening verstrekkende gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld registraties op de documentatie (“het strafblad”) en zodoende ook voor het al dan niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wij voeren in het gehele land strafrechtelijke procedures bij de Kantonrechter, de Politierechter, Meervoudige Strafkamers en de Gerechtshoven.

Veel gestelde vragen

Bij de opsporing van strafbare feiten kan de Politie gebruik maken van bepaalde dwangmiddelen. Men kan bijvoorbeeld overgaan tot uw aanhouding (mag max zes uren duren waarbij de uren tussen 24:00 uur en 09:00 niet meetellen). Vervolgens kan men u in het belang van het onderzoek aansluitend in verzekering stellen voor de duur van drie dagen, eventueel te verlengen met drie dagen. In de eerste periode van inverzekeringstelling zal men u dan wel voor een Rechter dienen te geleiden die beoordeelt of u op goede gronden bent aangehouden en of u nog langer vast zal moeten blijven zitten. Dit noemen we dan de bewaring en die kan max 14 dagen duren.

Advocaten strafrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht