Partneralimentatie: eerlijker, eenvoudiger en korter? Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie van 19 juni 2015

U bent hier::Home/Partneralimentatie: eerlijker, eenvoudiger en korter? Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie van 19 juni 2015

Partneralimentatie: eerlijker, eenvoudiger en korter? Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie van 19 juni 2015

Eerlijker en eenvoudiger

Het is hoog tijd voor verandering vinden de indieners:

Als iemand tegenwoordig gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, is het niet zo dat de

vrouw dan stopt met werken. Ook wordt de zorg voor de kinderen, veel meer dan vroeger het geval

was, gedeeld tussen de partners. De grondslag voor eventuele partneralimentatie is in het

wetsvoorstel dan ook niet langer de lotsverbondenheid maar verlies het aan verdiencapaciteit.

Alimentatie wordt een compensatie voor de eventuele achterstand op de arbeidsmarkt die een

partner door het huwelijk/ partnerschap kan hebben opgelopen.

Onder het huidige recht speelt het begrip “welstand tijdens het huwelijk” een rol. Dus, als je tijdens

het huwelijk in grote welstand hebt geleefd, heb je recht op partneralimentatie na het einde van het

huwelijk. In het wetsvoorstel heeft dit begrip geen betekenis meer en komt het aan op de kansen die

de partner op de arbeidsmarkt heeft. Het huwelijk is dus niet langer een levensverzekering.

Dit brengt tevens met zich mee dat de komst van een nieuwe partner ook geen invloed meer heeft

op partneralimentatieregeling. Ook het opnemen van het kind van de nieuwe partner in het gezin

maakt geen verschil voor de alimentatie.

Korter

De termijn waarbinnen partneralimentatie betaald moet worden wordt verkort. Voorgesteld wordt

een betalingstermijn van de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaar, waarbij

huwelijken van minder dan 3 jaar geen alimentatieverplichting kennen.

Na een huwelijk van langer dan 15 jaar is de termijn maximaal 10 jaar. Maar als er kinderen in het

spel zijn eindigt de termijn pas als deze kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Tevens wordt bepaald dat de alimentatietermijn van rechtswege eindigt als de alimentaieplichtige de

AOW- leeftijd bereikt.

Meer vrijheid voor partijen

Om de contractsvrijheid te vergroten wordt bepaald dat in huwelijksvoorwaarden, ook als die vòòr

het huwelijk worden gesloten, een alimentatieovereenkomst kan worden gesloten.

Ook kan de rechter bepalen dat de alimentatie als som ineens wordt voldaan.

Eenvoudiger berekening en in principe geen wijziging

Verder wordt de berekening eenvoudiger en is het de bedoeling dat de alimentatie eenmalig wordt

vastgesteld. Alleen in zeer ingrijpend gewijzigde omstandigheden kan nog wijziging worden gevraagd.

Overgangsrecht

Het wetsvoorstel geldt niet voor bestaande gevallen. Alleen op nieuwe verzoeken die na de

wetswijziging worden ingediend, zijn de nieuwe regels van toepassing.

About the Author:

Reacties zijn gesloten.